Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Kontaktpersoner i området

I varje radhuslänga och i Brf Hagen finns en kontaktperson som har följande uppgifter:

  • Länk mellan styrelse och medlemmar för att underlätta informationsspridning och fånga upp idéer.
  • Välkomnar nyinflyttade och informerar om samfällighetsföreningen.
  • Leder trädgårdsdagarna och ansvarar för att aktuellt städområde blir åtgärdat.
  • Har nyckel till det gemensamma städförrådet med trädgårdsredskap.
  • Lämnar kontaktuppgifter till styrelsen vid byte av kontaktperson - blankett för byte se länk.
  • Ingår i valberedningen för framtagning av förslag till ny styrelse inför årsstämman. Ansvaret som sammankallande i valberednignen cikulerar varje år.

En lista på aktuella kontaktmän kan hämtas här (pdf).