Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Anläggningsbeslutet

Anläggningsbeslutet, Lantmäterimyndigheten akt nr. 0163-01/34 från 2004-01-08 (nytt beslut som ersätter det tidigare från 1976-06-01), innehåller de gemensamma anläggningar som ska förvaltas av Ridhästens Samfällighetsförenings styrelse.

Anläggningsbeslutet i sin helhet finns här.