Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Husdjur i området

Barnens sandlådor och lekplatser ska ej förorenas av katter.

Husdjur

Det står naturligtvis var och en fritt att äga husdjur. Det förutsätter dock att man följer de bestämmelser som Sollentuna kommun fastställt* och att djurägaren följer de lagar som gäller för djurhållning inom tätbebyggt område.

Husdjur är för många en grannsämjefråga och därför krävs stor hänsyn till omgivningen. Det finns även människor som av medicinska och andra skäl inte kan eller vill ha djur i sin närhet vilket måste respekteras. Djurägare måste därför ha kontroll på sina husdjur så att andra ej störs av dem.

Därför gäller att husdjur ej släpps lösa eller rastas inom området och detta gäller såväl katt som hund.

Avföring efter hund måste plockas upp omgående. Och barnens sandlådor och lekplatser ska ej förorenas av katter. Kaninburar och liknande får ej ställas utanför den egna tomten.

* Generellt råder kopplingstvång för hundar i hela Sollentuna kommun. Hundar får bara vara lösa på den egna tomten och i vissa skogsområden. Alltså skall din hund vara kopplad inom samfällighetens område. Läs mer på kommunens hemsida här

 

Det är djurägarens ansvar att inte katter eller hundar orsakar olägenheter.

 

Relaterad info:

Lag om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150)
1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.......