Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Grönområden & Städdagar

Grönområden

Grönområdena består av rabatter, buskplanteringar, träd och gräsmattor utanför radhustomterna och loftgångshusen.

Hur gräsmattor används är i första hand en fråga om grannsämja mellan dem som bor i anslutning till respektive gräsmatta.

Gemensamhetsytor, gräsmattor mm ska hållas rena. Det vill säga man får inte använda dem som uppläggningsplats/förvaring då detta försvårar gräsklippning och skötsel av ytan.

Enskilda fastighetsägare får inte göra förändringar, tex beskära eller ta bort träd på föreningens mark.

Föreningen verkar för att få en struktur på de gemensamma ytorna för att underlätta skötsel och hålla nere kostnaderna.

Plantering av träd och buskar i nära anslutning till rör och ledningar eller nära husgrunder kan leda till att rotsystem ställer till omfattande skador, som blir dyra för dig som fastighetsägare att åtgärda.

Tänk på att växtlighet nära fasader och tak också kan orsaka skador.

 

Städdagar

Städning på de gemensamma grönområdena runt radhusen genomförs en lördag i april och en lördag i oktober.

Varje radhuslänga - liksom loftgångshusen - har olika städområden som de ansvarar för.