Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Husnumrering - orienteringstavlor

En orienteringstavla över området finns placerad vid infarten till Timotejvägen samt på samtliga anslagstavlor i området. På denna karta får man en överblick över husnumrering samt taxiplatserna nr 1-4 (blå ringar på kartan).

orienteringstavla

Här kan du även se ytterligare en bild som visar husnumreringen. Denna karta är hämtad från Google Maps. Om du klickar på kartan så ser du den i ett större format.

Karta med husnummer