Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Historik

Baksidor på några av radhusen.

Bostäderna

Området planerades till ett bostadsområde som både skulle innehålla lägenheter och radhus. Byggherre var HSB Norra Stor-Stockholm med Anders Diös AB som entreprenör. Både radhusen och lägenheterna i loftgångshusen var från början tänkta som bostadsrätter och skulle förvaltas av en bostadsrättsförening inom HSB.

Området byggdes 1974 och omfattar 120 radhus placerade i 15 längor med 8 hus i varje länga samt 2 loftgångshus med totalt 164 lägenheter.

De gemensamma anläggningarna såsom centralantenn, undercentral för värme, varmvatten och kallvatten placerades i loftgångshusen.

Emellertid frångick man den ursprungliga tanken och beslöt att sälja ut radhusen med äganderätt medan lägenheterna i loftgångshusen förblev bostadsrättslägenheter.

Wikströms Hage

Wikströms Hage

Ängen mellan loftgångshusen och järnvägen var förr i tiden en beteshage. Den nordvästra delen av det nuvarande området blev senare en fest- och samlingsplats för dem som bodde i omgivningarna.

I områdets sydöstra del har det tidigare funnits ett mindre slakteri och ett trädgårdsmästeri, som drevs av en man vid namn Wickström. Han köpte upp djur till slakt och sålde till Rotebroborna. Trädgårdsprodukterna levererades bl.a. till Löwenströmska sjukhuset och till andra storkök i trakten. En av hans söner fortsatte att driva trädgårdsmästeriet fram till slutet av 1960-talet, då området togs i bruk för bostadsbebyggelse. I folkmun kallades då området för ”Wickströms Hage”.

Annelund

Vårt bostadsområde är beläget i Annelund inom kommundelen Rotebro i Sollentuna kommun. Annelund är även namnet på den HSB bostadsrättsförening som omfattar de vita radhusen, som är belägna utefter Allévägen.