Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Nyheter och nyhetsarkiv

Infobrev februari 2016

2016-02-26

Valberedningen

Valberedningsarbetet har inletts och kontaktpersoner i radhusen har nu i uppgift att ta fram förslag till ny styrelse inför årsmötet tisdagen den 26 april. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen går det självklart bra att själv höra av sig till aktuell kontaktperson. Listan med kontaktpersoner finns att hitta på hemsidan. Skulle du vara intresserad av att veta mer om vad det innebär att engagera sig i styrelsen skicka gärna en fråga på info@ridhasten.se.

Städdag

Utöver att ingå i valberedningen har kontaktperson i respektive länga nyckel till det gemensamma städförrådet med trädgårdsredskap samt ansvarar för att aktuellt städområde blir städat på våra städdagar. Årets första städdag är nu bokat till den 23 april och vi kommer att inleda dagen med en gemensam samling vid ca kl. 10:00 och avsluta med gemensam grillning på stora ängen vid lekplatserna kl. 13:00. Mer information om detta kommer att komma längre fram.

Motioner

Nu börjar vi närma oss sista dag för inlämning av motioner som enligt föreningens stadgar skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2016.  Som tidigare meddelats finns det inga krav på hur motionen skall vara utformad för att vara giltig men om ni vill ha hjälp med utformningen finns en mall på hemsidan under dokumentarkiv.

Laddning av elbilar

Det är inte tillåtet att ladda el-bilar i våra motorvärmaruttag eftersom vi för att detta skall fungera skulle behöva konvertera uttaget.

 

Detta infobrev finns även att hämta som pdf i arkivet.