Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Trafik, Parkering, Garage & Biltvätt

P-platser att hyra

För boende på Timotejvägen finns det ett antal P-platser att hyra mot avgift. P-platserna finns i garage respektive utomhus, med eller utan eluttag.

Ingen parkeringsplats är knuten till något radhus eller någon lägenhet, och kan ej överlåtas. Vid avflyttning återgår p-platsen till samfälligheten. Uppsägningstiden för en p-plats är 3 månader.

Vid nytecknande eller ändring av parkeringskontrakt utgår en avgift på 300:-. Nyckel till garaget kostar 100:- i pant, handsändare till garaget kostar 300:- i pant. Om handsändaren tex går sönder, kostar nästa handsändare 500:- i pant.

Parkeringsavgifter 2018:     

P-plats i garage med eluttag - 4920:-/år (410:-/månad).    

P-plats i garage utan eluttag: - 4068:-/år (339:-/månad).

P-plats i garage för MC - 1500:-/år (125:-/månad).

Enbilsgarage -  6204:-/år (517:-/månad). 

P-plats utomhus med eluttag - 2784:-/år (232:-/månad).

P-plats utomhus utan eluttag - 1932:-/år (161:-/månad). 

OBS! En extra avgift för laddning av elbil via motorvärmare tillkommer. Kontakta parkeringsansvarig på parkering@ridhasten.se angående detta.

 --------------------------------------------------------

Avisering sker kvartalsvis och utan kostnad via autogiro eller e-post. Avier per post kostar 50:-/tillfälle. Vid utebliven betalning utgår en påminnelseavgift på 50:-.

Individuellt inställbar timer finns i stora garaget och på mittenparkeringarna. Instruktioner finns under locket på dessa. Säkring återställes med att fälla upp den svarta brytaren. Max 1400 W.

Norra parkeringsplatsens motorvärmaruttag har en central klocka med tiderna 4-9, 11-13, 16-19.

OBS! Motorvärmarkabeln får endast vara ansluten i eluttaget när den är inkopplad i bilen. De som hyr p-platser med eluttag ansvarar för att kabeln är bortkopplad och luckan till eluttaget är låst när uttaget inte används.

De som hyr bilplatser i området är själva ansvariga för skötseln av platsen, t ex att skotta snö.

Vill du hyra P-plats?

Är du intresserad av att hyra parkeringsplats ska du fylla i denna blankett och mejla den till parkering@ridhasten.se, alternativt lämna blanketten i föreningens brevlåda på Timotejvägen 14Du får sedan en bekräftelse på att din anmälan har registrerats. Vid frågor ring/skicka sms till parkeringsansvarig på telefon 0704 79 34 79.

Du kan tidigast ställa dig i kö för p-plats när du har skrivit på köpekontraktet för köp av lägenhet eller radhus på Timotejvägen. 

Handikapp p-platser

Det finns 2 st handikappsplatser och dessa får endast hyras av bilar med handikapptillstånd utfärdat av TSV.

Tvättplatser

Under sommarhalvåret finns biltvättplats att tillgå i stora garaget för alla Ridhästens medlemmar. Nyckel lånas mot en deposition för 200 kr. Kontakta parkeringsansvarig.

Tvättplatserna ska lämnas rena och i ordning efter att du är klar.

 

Parkering är förbjuden inom området och mopedåkning är ej tillåten.

Trafikregler

Området är planerat för att i princip vara bil- och mopedfritt, vilket framgår av skyltningen vid infarterna till området.

Genomfartstrafik både med bil och moped är helt förbjudet. Man får dock köra in bil eller åka taxi fram till respektive hus den kortaste vägen vid tung last eller vid sjukdomsfall. Barn springer ut från tomterna... så om du kör i området är det viktigt att du rullar mycket mycket långsamt, så du hinner stanna!

Tillämpningen av dessa bestämmelser förutsätter dock att alla respekterar de grindar som är uppsatta i området och därför efter passerande av grind ser till att den stängs igen.

Parkeringsregler

Parkering får endast ske på avsedda parkeringsytor. Parkeringsförbud råder på vändplanerna och gångvägarna i och runtom området. Detta ska respekteras för att underlätta framkomligheten för bl. a utryckningsfordon eller annan nödvändig trafik. Självklart parkerar vi så att gräsmattor och planeringar hålls intakta!

 

Garageporten, stora garaget

Om porten inte går upp när du trycker på sändaren: Läs instruktion på anslagstavlan i garaget. Där står hur porten kan öppnas manuellt. Om sändaren inte fungerar - prova först att byta batteri.

Om något skulle hända med garageporten så att service krävs kontakta Crawford/Allhabo på telnr: 020-22 98 00 (dagtid) eller 020-24 98 00 (jour).

 

Information till dig som hyr garageplats i länga

Alla garageportar (utom en) i garagelängorna byttes under 2015. Det innebär säkrare portar, både vad gäller inbrottsrisk och funktion. Det blir också en bredare portöppning som underlättar när man kör in och ut ur garaget.

Garagen tillhör samfällighetsföreningen och disponeras av dig som hyresgäst i första hand som parkeringsplats för ett fordon i bruk.

Det är inte tillåtet att göra ingrepp i de nya garageportarna och det är inte tillåtet att montera något eget lås.

De nya portarna är försedda med en ASSA låscylinder och tillhörande kopieringsskyddade nycklar. Varje hyresgäst får två nycklar och föreningen har en master för kopiering om någon nyckel skulle komma bort. Skulle du som hyresgäst tappa bort en nyckel eller om du behöver fler nycklar kan föreningen beställa det och du får betala självkostnadspris.

När hyresavtalet sägs upp är du som hyresgäst skyldig att lämna tillbaka nycklarna. Uteblivna nycklar debiteras tillsammans med byte av låscylinder.