Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Sophantering

Fler påsar till matavfall finns i redskapsförrådet.

Hushållssopor

Alla fastighetsägare som inte har ett eget sopkärl, hänvisas till sopstationen vid garaget. På denna sopstation finns kärl för komposterbara och icke komposterbara hushållssopor. Sophämtningen sköts av SEOM. Räkningen för detta går till varje enskild fastighetsägare.

Sortering i brunt kärl

Matavfallet läggs i en papperspåse, speciellt framtagen för matavfall, vilken sedan läggs i det bruna kärlet för matavfallsinsamling. Insamlat matavfall går till rötning och framställning av biogas och biogödsel. Påshållare tillhandahålls av SEOM så saknar du en sådan kan du hämta en gratis hos dem. Bruna påsar förvarar samfälligheten i redskapsförrådet, dit kontaktpersonen i respektive länga har en nyckel.

www.soren.nuVad ska slängas i vilket kärl?

Om du är osäker på vart du ska kasta ditt skräp finns Sören som hjälp. På Sörens-hemsida kan du skriva in saken du ska kasta i en sökruta och sedan får du svar på vart den hör hemma. Superbra!

 

Mer info som sophantering:

På Sollentuna Energis hemsida kan du läsa mer om hur du ska sortera soporna samt vart större avfallsanläggningar finns om du behöver kasta elavfall, färgrester, glödlampor eller annat som inte får slängas i samfällighetens kärl.

Glas- och tidningsinsamling

Samfälligheten har kärl för glas- och tidningsinsamling vid stora garaget. Plast, metall, kartonger och batterier kan du lämna i kommunens kärl på parkeringen vid Coop eller vid fotbollsplanen/30-sträckan på Rotebrovägen.

 

Grovsopor

Grovsopor, byggavfall, vitvaror, övriga el-artiklar måste återlämnas på återvinningscentralen i kommunen. En gång per år kommer en container ställas upp att kasta grovsopor i. Denna container är främst ämnad för de som inte har bil och därför inte kan lämna sina grovsopor själva på återvinningscentralerna. Inga (grov)sopor får ställas på marken i sopinhägnaden! 

SEOM har en mobil återvinningscentral som ställs upp i Rotebro med jämna mellanrum i korsningen Holmbodavägen/Fältvägen (utanför skolan). Läs mer om detta samt vilka datum de kommer till Rotebro på deras hemsida här>> 

El-avfall

Elavfall som gamla tv-apparater, datorer, lampor etc (allt som har en sladd) måste du själv lämna till en avfallsanläggning. Samfälligheten ställer upp elburar för denna typ av avfall någon gång per år. Gamla vitvaror beställer du hämtning av själv från Sollentuna Energi eller så ordnar du det med leverantören av nya vitvaror.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan lämnas in på Hagby eller Smedby Återvinningscentral. I samband med föreningens städdagar ställs containrar för trädgårdsavfall upp. Contrainrar fylls i första hand med områdets trädgårdsavfall. I mån av plats kan därefter eget trädgårdsavfall slängas, dock endast grenar, gräsklipp, kvistar, löv, fallfrukt och liknande. Ej jord, stenar eller grus!

Insamling av bl a kläder

Ridhästens samfällighetsförening har startat samarbete med HumanBridge. Därför står nu en behållare för textilinsamling bredvid behållarna för glas och papper (vid stora garaget). I denna behållare kan du lägga kläder, textilier, skor, hattar, skärp och accessoarer samt leksaker. Kom ihåg att lägga ditt bidrag i en påse först, sedan i behållaren.

För mer information se www.humanbridge.se