Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Redskapsförråd

- Det finns möjlighet att låna stege och en del andra redskap ur samfällighetens förråd.

- I förrådet finns även papperspåsar för matavfall (mer info om sophantering finns här).

- Nyckel till förrådet har kontaktpersonen i din länga.