Ridhästens Samfällighetsförening, Rotebro

Trädgårdsskötsel

Genom ett skötselavtal som samfälligheten upprättat med företaget Crafttech Sverige AB ska våra gemensamma gräsmattor och grönytor klippas och skötas regelbundet. I detta avtal ingår även snöröjning och sandsopning.

Det löpande skötselavtalet som finns förutsätter även egna arbetsinsatser. Avtalet påverkas således av den egna arbetsinsatsen och kostnaden har därför kunnat hållas nere. Städdagarna är därför viktiga för vår ekonomi. Det ligger i vårt gemensamma intresse att området hålls välskött, något som alla bör bidra till, inte enbart vid städdagarna höst och vår utan löpande.

Städdagar

Städning på de gemensamma grönområdena runt radhusen genomförs en lördag i april och en lördag i oktober. Varje radhuslänga - liksom loftgångshusen - har olika städområden som de ansvarar för.

Ventilationsfläktar

När radhusen byggdes installerades ventilationsfläktar på vinden. För tvåplanshusen hade fläkten benämningen RDAA 9903 och för treplansradhusen hade fläkten benämningen RDAA 9904.

Sotning

Det är inte obligatoriskt med sotning av imkanaler och fläktar numera. Man kan låta göra det för sin egen säkerhet och bättre effekt på fläktarna ändå. Kontakta t.ex Sollentuna Sotningsdistrikt AB för att boka eller ställa frågor kring sotning Tel 08-353413 telefontid 9.00 – 12.00.

Ljudnivå

Med hänsyn till grannar måste stereo och musikanläggningar dämpas kl. 22.00. Detsamma gäller även vid störande byggarbeten.